26. ZAKŁAD ZDZICHA/ZDZICHU’S BET

Witajcie!  Przejmuję bloga – nie będzie już tak wesoło, ale spróbuję na bieżąco relacjonować co dzieje się ze Zdzichem i Tomkiem. Obaj dotarli już do Malborka.

Hello!  I’m taking over the blog – it won’t be as much fun but I will try to report about Zdzichu and Tomek as things unfold. They are both in Malbork now.

znakowanie zawodników
znakowanie zawodników
WP_20140906_001
Co bardziej nerwowi zawodnicy testują akwen./The more nervous contestants are testing the waters.
Aktualnie odbywa się odprawa techniczna.
Currently a technical examination is underway.
WP_20140906_003
Strefa zmian. Ojej jak tu będzie gęsto!/Changing area. Oh gee – this will get crowded!
Załączam treść maila, jakiego Zdzichu wysłał do Tomka:

Twoja inicjatywa jest szlachetna. Godna PRAWDZIWEGO RYCERZA.:) Biorę zakład, że skończysz poniżej 13 godz. Zatem kładę 50zł za każde 15 min poniżej limitu i 200 za każde 15 min poniżej 13 godz.

Masz talent do wielu wielkich rzeczy i wszystko przed Tobą. Wiem ,że duma z ukończenia Ironmana da Ci wystarczającą nagrodę za trud przygotowań.

Pamiętaj, że jestem blisko Ciebie i z Tobą. 

Zdzisław Wojtyło „  (www.naftokor.pl)

Zdzicho zaskoczył Tomka tym zakładem. Tyle dla  Niego zrobił  i jeszcze to ….

Kolejne informacje, jeszcze przed nocą, dołączę do tego samego rozdziału.

Ania

zdawanie sprzętu do strefy zmian
zdawanie sprzętu do strefy zmian
I’m pasting the email Zdzichu sent to Tomek:

„Your initiative is noble. Worthy of a TRUE KNIGHT:) I am going to bet that you will complete it under 13 hours. I’ll pay 50 PLN for every 15 min below the limit and 200 PLN for every 15 min below13 hours.

You have a talent for great things and everything is ahead of you. I know that the pride after finishing the Ironman will be rewarding enough for all the efforts you’ve put into preparations. Remember I am close and I am with you.

Zdzisław Wojtyło  (www.naftokor.pl)

Zdzicho surprised Tomek with his bet. He did so much for him already, and now this…

I’ll be posting more information in the same chapter tonight.

Ania

WP_20140906_005
2014-09-06 godz.18:45/2014-09-06 6:45 PM
W strefie zmian, pojawiają się rowery -wszystko musi być gotowe dzisiaj bo jutro punktualnie o 6.00 rozpoczynają się zawody.  Co za  zbieg okoliczności – słońce wzejdzie jutro dokładnie o 06:00:00
Bicycles appear in the changing area – everything has to be ready today because tomorrow at 6:00 AM on the dot the competition begins. What a coincidence: the sun is to rise tomorrow exactly at 06:00:00.

25. Sobota / ENG: Saturday

Na liście jest nas 200 osób, każde 15 minut waży ok. 9586 zł a suma darowizn przekroczyła 38500 zł. Jeszcze nigdy mój kwadrans spóźnienia tyle nie kosztował, a pół godziny … wolę nie myśleć. Teraz dopiero widać perfidię tego mechanizmu.
There are 200 of us on the list and every 15 minutes is worth around 9586PLN while the total amount of donations has exceeded 38,500 PLN. Being a quarter of an hour late has never cost so much, and a half hour.. I’d rather not imagine. It’s only now that one can see how perverse this mechanism really is.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Otrzymałem maila od Mariusza, którego cytuję we fragmencie: „.. Treningi, uprawianie sportu i ruch to przyjemność i przywilej – wielu o tym marzy … Przekażemy darowiznę na konto fundacji..” Ma rację – jestem uprzywilejowany – za to dziękuję i tym chciałem się podzielić szczególnie z tymi, którzy nie mogą zrobić nawet jednego ruchu i których nigdy nie będę znał. Równocześnie widzę na liście darczyńców wielką grupę ludzi, która nie dołączyła przecież z miłości do tej dyscypliny sportu … to Wasz projekt! – proporcje się odwróciły. Rosabelle Tarnowska [25 na liście] chcąc bym się nie zamęczył podniosła poprzeczkę najwyżej urealniając, być może, powodzenie projektu w całości. Popsuć mogę tylko ja … i o tym muszę zapomnieć od jutra – a łatwo nie jest. Otrzymałem też opinię, że  ponoć, projekt ten jest dobrym przykładem dla dzieci i młodzieży – tego się nie spodziewałem, ale bardzo bym chciał.

W niedzielę od świtu 6:00, relacja na żywo na blogu – kolejny wpis.

Za chwilę kierownik akcji – Kasia wyłączy mi komputer i zabierze do Malborka, tam odbiór numeru startowego [25] i odprawa techniczna. Jutro, dokładnie o 6:00 rano zostanę na chwilę sam, by wykonać ten ostatni odcinek pracy, nie wiem jak długo to potrwa – może Zdzichu się domyśla. On sam startuje o 9:00 w połówce IM – skończy pewnie poniżej 5,5h a potem, jak powiedział: „odpalam grilla i czekam na Ciebie”.

I received an email from Mariusz and I’m quoting its fragment: “Training sports and physical activities are a pleasure and a privilege – many dream about it… We’ll make a donation to the foundation’s account…” He is right, I am privileged. I am grateful for it and I wanted to share it with those who can’t even move from their beds and whom I will never meet. At the same time I see on the list of contributors a large group of people who haven’t joined because of your love for this discipline.. this is your project now, the proportions have been reversed. In the hope that I won’t knock myself out, Rosabelle Tarnowska [25 on the list]  raised the bar to the highest level making it possible for the project to succeed in its entirety. The only one who can spoil it is me, and I have to forget about it as of tomorrow, which won’t be easy. I also received opinion that, apparently it is a great example for kids and teenagers – something I haven’t expected – would be great.

On Sunday from dawn [6 a.m], the race raport on-line on the blog.

In a moment the head of the project, i.e. Kasia, will switch off my computer and take me to Malbork where I will pick up my number [25] and undergo my technical examination. Tomorrow, at 6:00 AM on the dot I will be alone for a moment in order to finish this final part of the job we’ve been doing. No idea how long it will take, maybe Zdzichu has some. He’s competing in the Half IM, beginning at 9:00 AM. He’ll probably complete it under 5.5h and then, as he said: “I’m starting the barbecue and waiting for you.”

Zdzich i Tomek
Zdzich i Tomek. Horyzont się zawęża / the horizon is narrowing
so - from dawn till dusk
zatem – od świtu do zmierzchu / so – from dawn till dusk