Kontakt / Załóż się

WPŁATA DAROWIZNY PRZYJMOWANA BĘDZIE NA KONTO:
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska”
Nr rachunku bankowego PKO BP S.A.
51 1020 1156 0000 7602 0089 7512
z dopiskiem „TT – respiratory”

przykładowe przeliczenie: wynik 14h 04min oznacza, 7 kwadransów poniżej limitu (16h).

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:
Tomasz Tarnowski: 
tomasz.tarnowski@zakonmaltanski.pl
członek Związku Polskich Kawalerów Maltańskich / member of the Polish Association of Knights of Malta

Koordynacja projektu:
Jerzy Donimirski: jerzy.donimirski@zakonmaltanski.pl
członek Zarządu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich / member of the Board of the Polish Association of Knights of Malta

Dyrektor Szpitala Maltańskiego w Barczewie
(do którego trafią respiratory)
Edyta Skolmowska
edytaskolmowska@gmail.com

Webmaster
Waldemar Gołębski: 
waldemar.golebski@zakonmaltanski.pl

Translation:
Anna Kruk: 
anna.kruk@donimirski.com


FOR  PEOPLE  FROM  ABROAD

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska”

Nr rachunku bankowego:
PKO BP S.A. 51 1020 1156 0000 7602 0089 7512
z dopiskiem „TT – respiratory”

BIC: BPKO PL PW

IBAN: dla EUR PL33 1020 2892 0000 5102 0028 4992

dla USD PL85 1020 2892 0000 5602 0026 6254

with a note:“TT – respiratory”